GDPR

Salut,

Incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Noi ne aliniem prevederilor Regulamentului 2016/679/UE si te informeaza prin “politica de confidentialitate” asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor

Blitzadv.ro nu prelucreaza date cu caracter personal in scop legal, in scop de informare sau de marketing direct. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal este constituit doar din contractul de prestari servicii cu scop de informare.

Privitor la scopul de informare, te asiguram ca selectam datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa, adresa mail, numar telefon pentru a crea profiluri de client, in care ai acces deplin si iti poti publica/salva proprietati, trimite/primi mesaje etc. Pentru a determina perioada prelucrarii datelor personale, luam in calcul perioada contractuala pana la expirarea obligatiilor legale, termenele de arhivare – pentru clientii persoane juridice, iar pentru persoane fizice – in termen de 30 zile de la primirea unei cereri specifice, semnata si datata, transmisa prin email.

Drepturile tale.

Dreptul de acces – ai dreptul sa obtii de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca este cazul, si acces la acestea privind modalitatea in care sunt prelucrate;

Dreptul la opozitie – cand prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul de a fi uitat (stergerea datelor) – ai dreptul de a solicita stergerea datelor personale pentru urmatoarele motive: nu mai sunt necesare in indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii; datele au fost prelucrate ilegal etc.

Ce date colectam?

  • Date de identificare: nume, prenume, nume utilizator, adresa, adresa mail;
  • Date de contact: adresa mail, numere telefon etc.
  • Date tehnice: date de logare, IP, tip si versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;
  • Date profil: nume utilizator, parola, email, telefon.
  • Date utilizare: cum sa folositi paginile noastre web, serviciile etc;
  • Date marketing si comunicare.

NU colectam si prelucram nicio data sensibila despre tine: rasa sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viata si orientare sexuala, sanatate, date genetice, infractiuni penale etc.

Utilizand site-urile noastre va putem colecta automat date tehnice si actiuni de navigare prin utilizarea de fisiere cookie si tehnologii similare.

Este posibil ca datele tale sa ajunga si catre terte parti numai in urmatoarele situatii:

  • Daca vom externaliza unei firme de servicii IT si administrare sistem;
  • Catre Administratia Fiscala, organe de reglementare si alte autoritati din Romania care solicita raportarea activitatilor de procesare.

Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajatilor si tertelor parti, care se supun obligatiei de confidentialitate.

Pentru orice alte informatii legate de prelucrarea datelor personale, scrie-ne pe email:office@blitzadv.ro